Alþingiskosningar 1995

Kosningaþátttaka kvenna var 87,5% og karla 87,3% (sjá Hagtíðindi).

16 konur kjörnar á þing og konur því 25,4% þingmanna.

Kjörnar voru (sjá vef Alþingis):

Arnbjörg Sveinsdóttir
Ásta R. Jóhannesdóttir
Bryndís Hlöðversdóttir
Guðný Guðbjörnsdóttir
Ingibjörg Pálmadóttir – Heilbrigðisráðherra 1995-1999
Jóhanna Sigurðardóttir
Kristín Ástgeirsdóttir
Kristín Halldórsdóttir
Lára Margrét Ragnarsdóttir
Margrét Frímannsdóttir
Rannveig Guðmundsdóttir
Sigríður A. Þórðardóttir
Siv Friðleifsdóttir
Sólveig Pétursdóttir
Svanfríður Jónasdóttir
Valgerður Sverrisdóttir